ข่าว

“ไครเมีย” สอนเด็กปลดชนวนกับดักระเบิด

กองทัพรัสเซียจัดฝึกอบรมการเรียนรู้ติดตั้งและปลดชนวนกับดักระเบิดให้แก่เด็กๆในภูมิภาคไครเมีย