Breaking ข่าว

ญี่ปุ่นซ้อมอพยพหลบภัยขีปนาวุธเกาหลีเหนือ

 

ประชาชนในกรุงโตเกียวเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพและหลบภัยจากขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ซึ่งการฝึกซ้อมในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สิ้นสุดไปเมื่อปี พ.ศ. 2488

การฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นภายในโตเกียวโดม สวนสาธารณะ และสวนสนุกที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจัดการฝึกซ้อมลักษณะนี้ในกรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกในรอบ 73 ปี ส่วนตามเมืองต่างๆมีการซ้อมมาแล้วมากกว่า 20 ครั้ง เนื่องจากประเมินแล้วว่า ภัยคุกคามจากขีปนาวุธและนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น
เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธบรรจุอาวุธนิวเคลียร์มาแล้ว 6 ครั้ง ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายนปีที่แล้ว ส่วนการทดสอบขีปนาวุธหลากหลายรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เกิดขึ้นมาแล้วเกือบ 20 ครั้ง จากจำนวนนี้ 2 ครั้ง เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพาดผ่านน่านฟ้าของญี่ปุ่น เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางฮวาซอง-12 พาดผ่านน่านฟ้าของเกาะฮอกไกโด ทางภาคเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมและ 15 กันยายน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน