Breaking News ข่าว

โรลส์รอยซ์ โดนสั่งสอบสวน ต้องได้ข้อสรุปใน 30 วัน

วันนี้ (23 ม.ค. 60) – พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัท ปตท.
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง มีรายชื่อรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จากบริษัท โรลส์รอยซ์ ว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันมีการตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังกับหน่วยงาน
ที่พบว่ามีการทุจริตอยู่แล้ว สำหรับกรณี ปตท. กระทรวงฯ ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน ปตท.
เป็นประธาน และให้ส่งข้อสรุปกลับมาภายใน 30 วัน คาดว่าจะดำเนินการได้ทันตามกำหนด
ภายใต้การให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตามข้อกฎหมาย 

Image

พล.อ.อนันตพร ยืนยันว่า ในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด มีการติดตามสอบถาม
เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นระยะ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 เป็นไปตามเป้า
ที่กว่าร้อยละ 90 ส่วนงบฯ ที่เหลือก็จะนำมาจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป