ข่าว

ปารีส ใช้มาตรการสุดแปลก ช่วยลดมลพิษ

กรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศสได้ชื่อว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีค่ามลพิษทางอากาสในระดับสูง ทางการปารีส
จึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วยการนำสติ๊กเกอร์ "คริต แอร์" (Crit'Air) มาติดที่กระจก
หน้ารถทุกคันในปารีส เพื่อบอกว่ารถคันนั้นมีอายุการใช้งานมานานท่าไหร่แล้ว และมีระดับมลพิษที่ปล่อยออกมา
จากท่อไอเสียอยู่ในระดับใด

5417

ทางการปารีส กำหนดให้ ผู้ใช้รถยนต์แต่ละคัน ต้องยื่นสติ๊กเกอร์ผ่านทางออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดสติ๊กเกอร์
ให้ตามอายุการใช้งานรถยนต์และค่ามลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถ รวมทั้งประเภทของพลังงานที่ใช้สำหรับ
รถยนต์คันนั้น

5097

มาตรการที่นำมาใช้นี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถคัดกรองรถยนต์ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาแล่นในเขต
ใจกลางเมือง โดยดูจากสติ๊กเกอร์หน้ารถ และจนถึงตอนนี้ กรุงปารีสได้สั่งห้ามรถยนต์เข้ามาวิ่งในปารีส
หากพบว่ามีระดับการปล่อยมลพิษอยู่ที่ระดับสูง ซึ่งทางการกรุงปารีสหวังว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดมลพิษ
ในกรุงปารีสที่มีปริมาณรถในแต่ละวันค่อนข้างคับคั่งลงไปได้บ้าง

4928