การเมือง

รองนายกรัฐมนตรี จ่อเสนอนิรโทษกรรมเรือประมง

“พล.อ.ฉัตรชัย” มั่นใจสามารถปลดล็อคการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้ภายใน 1 ปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมย์เป็นประเทศที่ปลอด IUU พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนในการขอใบรับรอง หรือ ใบแคสเซอจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาขอใบรับรอง 1 ปี โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ยุโรปและอเมริกาไม่ค่อยทราบข่าวสารการมุ่งมั่นแก้ปัญหา IUU ของไทย จึงปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารแบบสองทางผ่านรูปแบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์กับ EU ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ชี้แจงถึงกรอบดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งการประกาศกฎกระทรวง และแจ้งความคืบหน้าในการติดตามแก้ไขปัญหา พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ สื่อสารแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการของไทยต่อยุโรปและสหรัฐอเมริกา

พร้อมแจ้งให้ชาวประมงที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย เร่งดำเนินการ ซึ่งมีการมาดำเนินการแล้ว 8,800 ลำ จากทั้งหมด 11,000 ลำ โดยเตรียมเสนอการนิรโทษกรรมให้กับเรือประมงที่ติดตั้งวิทยุสื่อสารไม่ถูกกฎหมายก่อนหน้าที่มีการประกาศกฎหมาย และประสานกับ กสทช.ให้ยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนวิทยุที่ผิดกฎหมาย 5,000 บาท