การตลาด ข่าว

พม.จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ

 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการฐานเด็กๆ มากเกร็ดความรู้ ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือคัน

และ น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านมะขาม น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านตรอย น้องๆนักเรียนโรงเรียนนิคม4 และ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ สถานีตำรวจภูธรบ้านปรือใหญ่ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

***รับชมคลิป***