การตลาด ข่าว

พม.จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” จ.ศรีสะเกษ

 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”สร้างแกนนำยุวอาสา shift and share จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการSafety Houseคุณหนู ของโรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดศรีสะเกษ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงค์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายบุญชอบ พวงจำปา ปลัดอาวุโสอำเภอภูสิงค์ เป็นประธาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม”พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”แกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา น้องๆนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 14 ฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ สำนักงานพัฒนาชุมชน หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการประสานพลังประชารัฐพลังประชาชน

***รับชมคลิป***