ข่าว ทั่วไทย

แม่ข่ายอาหารเสริม ประกาศยุติรับของคืนหลัง อย.บุกจับ

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. บุกจับกุมแหล่งผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ของ บริษัทเมจิสกิน เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558เช่น ทำให้ผิวขาวใส บำรุงผิวพรรณ ชะลอไม่ให้ผิวหนังแก่ก่อนวัย ต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่ในเซลล์ รับแสงที่จอประสาทตา

ล่าสุด นางสาววรรณภา พวงสน เจ้าของผลิตภัณฑ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ยุติแบรนด์เฟิร์น และสินค้าบริษัทเมจิสกิน ทั้งหมด พร้อมแสดงความรับผิดชอบ และจะแก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทจะขอเรียกรับคืนเงิน สินค้าที่เกิดปัญหา ประกอบด้วย Serum Mezzo , Mezzo Soap , ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร คลีโอ และ ผลิตภัณฑ์ ภายใน 45 วัน พร้อมขออภัย กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น ของ อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวมีความผิด 1. ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนประกาศฯ ตามมาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 ปรับไม่เกิน 30,000 บาท 2. ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 53 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอมตามมาตรา 27 (4) กรณีแสดงฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในลักษณะพิเศษว่าได้รับเลขสารบบอาหาร ณ สถานที่ผลิตแห่งนี้แล้ว ฝ่าฝืนมาตรา 25 (2) มีโทษตามมาตรา 59 จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท 4. โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 41 มีโทษตามมาตรา 71 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 1. ฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคสอง (1) แสดงฉลากที่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ผู้ผลิตจะมีโทษตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคสอง (3) ฉลากไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ผลิตจะมีโทษตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ อาจมีข้อกล่าวหาอื่นซึ่งอาจจะมีโทษเพิ่มมากขึ้น เช่น หากตรวจพบยาแผนปัจจุบัน จะถือว่า เป็นการจําหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ