ข่าว คอลัมน์ ฉาย บุนนาค ทั่วไทย

ฉาย บุนนาค : อาชีพ “สื่อสารมวลชน” กำลังสูญพันธุ์จริงๆหรือ?

กว่า 500 ปีที่แล้ว ที่อาชีพสื่อสารมวลชนนั้นเกิดขึ้นในโลก จากการที่มีข่าวสารถึงกันเพราะมนุษย์เดินทางไกลบุกเบิกล่าอาณานิคมและการค้าขาย จนเป็นที่มาของสื่อแรกของโลกที่เรียกว่า“shipping news”

กว่า 500 ปีที่แล้ว ที่อาชีพสื่อสารมวลชนนั้นเกิดขึ้นในโลก จากการที่มีข่าวสารถึงกันเพราะมนุษย์เดินทางไกลบุกเบิกล่าอาณานิคมและการค้าขาย จนเป็นที่มาของสื่อแรกของโลกที่เรียกว่า“shipping news”ส่วนสถานที่ซึ่งผู้ล่าอาณานิคมและพ่อค้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็นและข่าวสารกัน คือ ร้านเหล้าหรือผับ (Pub)  ต่อมา “ความเห็น” ที่เกิดขึ้นก็เกิดใน “Pub” จึงก่อให้เกิดคำว่า “Public Opinion” ในที่สุด ส่วนเจ้าของผับเรียกว่า “Publican”… ในประเทศไทย ทุกวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน
f18cac8210934f15a9808764f550df30“สถาบันสื่อมวลชน” เปรียบดั่ง “ขุมทรัพย์ทางปัญญา” คือ สถาบันที่แสดงความคิด ความเคลื่อนไหวในรูปร่าง ข่าวสาร ปรากฏการณ์ของประชาชนต่อรัฐบาลและของรัฐต่อประชาชน ตลอดถึงเป็นแหล่งสื่อสารระหว่างประชาชนต่อประชาชนด้วยกัน

ด้วยบทบาทที่สำคัญดังกล่าว สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลนำไปสู่พฤติกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
12511279_10153109049951324_1255081343_o-752x440มนุษย์ ตามหลักจิตวิทยา การจะประมวลผลความคิดนั้น มีสาเหตุหลายประการ เช่น จากการได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น สัมผัส

ตามหลักพุทธศาสนา “จิต” คือ “ธาตุรู้” ผ่านอายตนะภายในทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดทางใจ)

เมื่อเข้ามากระทบ จิตก็เกิดการปรุงแต่ง และก่ออุปาทานขึ้น นั้นคือ การยึดมั่นถือมั่น

Fall14Mag_OxyTalkในอดีตการจะมาเป็นสื่อมวลชนนั้น คุณต้องมีพื้นที่ “สื่อ” ของตนเอง เช่น บทความในหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์

แต่ในปัจจุบัน ด้วยต้นทุน “สื่อ” ที่ถูกลงจนถึง “ฟรี” ผนวกกับความรวดเร็วและเข้าถึงของเทคโนโลยี บวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน

ส่งผลให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้เองผ่านช่อง ทาง “สื่อสังคม” หรือ “Social Media”
socialเมื่อ 500 ปีก่อน ผู้ไปผับ (Pub) พร้อมข้อมูลข่าวสารคือ ผู้สื่อข่าว เสมือนในปัจจุบัน ที่ผู้โพสต์ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ก็คือ ผู้สื่อข่าวยุคใหม่ในโลกวันนี้

และเจ้าของผับใหญ่ที่สุด ในวันนี้คือชายที่ชื่อ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” กับร้านเหล้าชื่อ “Facebook” และขาเม้าท์ขาประจำ 1.9 พันล้านคนทั่วโลก
YibLab-Social-Media-Trendsการเกิดมาของสื่อสังคมออนไลน์ ผนวกกับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและพฤติการผู้เสพสื่อ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดที่สถาบันสื่อสารมวลชนเคยเผชิญมา จนนักวิชาการและผู้ชำนาญการหลายสำนัก ทำนายว่า “อาชีพนักข่าว” กำลังจะ “สูญพันธุ์”

แต่จงอย่าลืมนะครับว่า ในทุกสถานการณ์ยากลำบากและคับขัน มักมีโอกาสเสมอสำหรับนักสู้ผู้มีวิสัยทัศน์และพร้อมปรับตัว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในทัศนคติของผม สถาบันสื่อสารมวลชน จะไม่มีทางล่มสลาย หากสังคมยังคงเหลือเสรีชนผู้พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและจงรักภักดีต่อความจริง ตรวจสอบความจริง และ ซื่อสัตย์ต่อพลเมือง
1519736865078
คอลัมน์ : ฉาย บุนนาค / หน้า 18 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ / ฉบับ 3344 ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค.2561