Breaking News ข่าว

เทศกิจเอาจริง! จอดรถบนทางเท้าปรับ 5,000 บาท

วันที่ 1 ก.พ.60–หลังจากสำนักเทศกิจมีหนังสือเวียนแจ้งให้สำนักงานเขตต่าง ๆ ให้เพิ่มการกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า วันนี้(1 ก.พ.)เจ้าหน้าเทศกิจก็ได้เข้าจับกุมผู้ฝ่าฝืนในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้หลายรายแล้ว

1

2

3

4

โดยผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท กรณีพบมีผู้จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้าแต่ไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่สำนักงานเขต โดยให้ลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจท้องที่ไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อผู้กระทำความผิดมาขอรับรถคืน ให้สำนักงานเขตดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ถ้าไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน ให้ดำเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป

กรณีที่พบตัวผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตักเตือนและสั่งให้เคลื่อนย้ายรถไปให้พ้นทางเท้า หากไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการเคลื่อนย้าย และให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายไปจริงให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และนำตัวไปยังสำนักงานเขตหรือสถานที่เปรียบเทียบปรับพร้อมของกลางต่อไป