ฝันให้ไกลไปให้ถึง!"เด็กหญิงชาวเขา" มุ่งสู่ฝันนักมวยทีมชาติ (คลิป)

27 มี.ค. 2561 เวลา 7:28 น.

ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่เราสามารถสร้างสรรค์โอกาส และก้าวไปสู่จุดหมายด้วยตัวเองได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค อย่างเด็กชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความฝันจะเป็นนักมวยทีมชาติกลุ่มนี้

สุพรรณี แซ่ซัง และ วรัมพร บุญเขตอุดร สองนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของจังหวัดพะเยา ต่างเดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อมาตามความฝันการเป็นนักกีฬาทีมชาติ ทั้งสองคนเป็นเด็กชาวเขา กระเหรี่ยงและม้ง ที่มาเรียนอยู่ที่รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 ซึ่งเป็นรร.สำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กชาวเขา หรือเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต น้องๆ ตัดสินใจสมัครเข้ามาอยู่ในทีมมวยของโรงเรียนด้วยความชอบ และอยากจะก้าวตามรอยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นการสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง แต่เส้นทางกว่าที่จะตามความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีวินัย และความทุ่มเทอย่างมาก กว่าที่จะได้ก้าวขึ้นไปแต่ละขั้น

ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่เราสามารถสร้างสรรค์โอกาส และก้าวไปสู่จุดหมายด้วยตัวเองได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค อย่างเด็กชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความฝันจะเป็นนักมวยทีมชาติกลุ่มนี้

เวลาปิดเทอม น้องทั้งสองคนที่ว่างจากการซ้อม จะกลับบ้าน นำความสำเร็จที่ได้มา ไปฝากพ่อกับแม่ และกลับไปช่วยพ่อแม่ ทำไร่ทำสวน ตามแบบฉบับของชาวเขา เวลาว่างจากการทำงาน ก็ยังไม่ทิ้งเส้นทางสู่ฝัน จะคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่เราสามารถสร้างสรรค์โอกาส และก้าวไปสู่จุดหมายด้วยตัวเองได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค อย่างเด็กชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความฝันจะเป็นนักมวยทีมชาติกลุ่มนี้

ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และจิตใจที่เข้มแข็ง เชื่อว่าจะทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน