แฟชั่นย้อนดูชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ [คลิป]

ชุดไทยกำลังเป็นที่นิยมใส่กันอยู่ในตอนนี้ แต่หลายๆ คนคงยังไม่รู้ว่าในช่วงของรัตนโกสินทร์ แต่รัชกาลมีรูปแบบชุดที่ไม่เหมือนกัน ทั้งชายและหญิง