ข่าว ข่าวภาคกลาง

พบโบสถ์แกะสลักหินทรายประยุทธ์ แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ จ.อ่างทอง

โบสถ์แกะสลักหินทรายประยุทธ์ แห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่วัดฝาง จ.อ่างทอง พบหลักฐานเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในช่วงปีปี พ.ศ. 2300  หรือในช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

วัดฝาง วัดเก่าแก่ในใน จ.อ่างทอง ค้นพบพระอุโบสถหินทรายประยุทธ์  ถือเป็นพระอุโบสถหินทรายประยุทธ์แห่งเดียวในประเทศไทย  ใช้เวลาสร้างกว่า 20 ปี พบหลักฐานถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด หรือปี พ.ศ. 2300  เมื่อคราวทรงผนวชเสด็จมาพักตำหนักคำหยาด อ.โพธิ์ทอง ซึ่งวัดฝางเป็นวัดที่มีเหล่าผู้จงรักภักดี ขุนศึก แม่ทัพ ติดตามถวายอารักขา สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

นอกจากนี้ยังพบร่องลอยของตำหนักเก่าที่อยู่ใน วัดฝาง รวมไปถึงโบสถ์มหาอุด กว้าง 6 เมตรยาว 7.5 เมตร ที่ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลกแต่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา  ซึ่งภายในมีพระศรีอริยเมตไตรย และพระเชียงแสน อายุมาก 200 ปี   พระพุทธรูปเนื้อทองสำริด พระเก่าปรางต่างๆ ตู้พระธรรม รวมไปถึงของเก่าอีกมากมาย

สำหรับวัดฝาง มีพื้นที่ 19 ไร่ ติดริมแม่น้ำน้อย มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นโดยรอบทำให้บรรยากาศร่มเย็นสบาย  พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ได้ชมความสวยงาม พร้อมเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม และยังมีต้นตะเคียน อายุกว่า 300 ปี  ต้นโพธิ์รูปคล้ายช้าง    รวมถึง ต้นฝาง ที่เป็นชื่อเดียวกับวัด  ตลอดจนหอสวดมนต์ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง และรูปหล่อหลวงพ่อกลุ่ม พุทธิญาโณ อดีตเกจิดัง ลุ่มแม่น้ำน้อย พร้อมหอบูรพาจารย์อีกด้วย