Breaking

รฟม.จัดโปรหนัก! 15 บาท ตลอดสาย  “สายสีม่วง” 

รฟม.จัดหนักนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง 15 บาทตลอดสายช่วงวันหยุดดีเดย์ 4 มี.ค.นี้

รฟม.ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-เตาปูน) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งบัตรและเหรียญโดยสาร เหลือเพียง 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มี.ค.2560 เป็นต้นไป จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมให้มากยิ่งขึ้น รฟม.จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มเติมในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับบัตรและเหรียญโดยสาร ดังนี้

1) ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป เหลือเพียง 15 บาทตลอดสาย

2) ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เหลือเพียง 14 บาทตลอดสาย

3) ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก/ผู้สูงอายุ เหลือเพียง 8 บาทตลอดสาย

ทั้งนี้ ยังคงค่าแรกเข้าระบบและยกเว้นค่าแรกเข้าระบบให้แก่ผู้โดยสารซึ่งใช้บัตรโดยสารเดินทางเปลี่ยนระบบที่สถานีเตาปูนหรือบางซ่อนกับสถานีบางซื่อ ภายในระยะเวลา 60 นาที ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์