นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี

23 มิ.ย. 2561 เวลา 5:21 น.

บรรดานักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปชมความสวยงาม ของอุทยานไทรงามในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงฤดูฝนต้นไทรงามจะแตกใบ และแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม

หลังจากเข้าช่วงฤดูฝนต้นไทรงามจะแตกใบ และแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม โดยอุทยานไทรงาม อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า ไทรย้อย จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา มาเป็นเวลานานกว่า 350  ปีแล้ว โดยอุทยานไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่า “ไทรงาม” นอกจากนามอันไพเราะแล้ว ไทรงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุม รากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วนๆ นอกจากนี้กิ่งก้านของไทรงามบางส่วน แปรเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมน้ำ ให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัวในบริเวณพื้นที่ของไทรงามนั้น โดยพบว่าในช่วงฤดูฝน ต้นของไทรงาม ได้แตกใบอ่อนเขียวขจี รากของต้นไทรงาม ได้แผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม โดยในแต่ละวัน จะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว แห่มาเที่ยวชมอุทยานไทรงามกันเป็นจำนวนมาก

นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี

นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี

นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี นักท่องเที่ยวแห่ชม อุทยานไทรงาม อายุกว่า 350 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด