ทีมปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ปักหลักร่วมทีมค้นหา ทั้ง 13 ชีวิต หน้าถ้ำหลวง

27 มิ.ย. 2561 เวลา 5:12 น.

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงจัดตั้งหน่วยแพทย์สนับสนุนทีมค้นหา นักฟุตบอลเยาวชน พร้อมจัดระบบส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่สายและเชียงรายประชานุเคราะห์ ตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ (27 มิถุนายน 2561) ทีมของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงประจำจุดที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ที่เป็นทีมคัดกรองบริเวณภายในถ้ำ พร้อมสนับสนุนทีมค้นหา เพื่อให้การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย ได้แก่ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย พร้อมทั้งจัดแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่สาย และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย ประจำโรงพยาบาลสนามขนาด 10 เตียง และได้เตรียมระบบส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่สายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หากผู้ประสบภัยมีปัญหาสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าเสร็จสิ้นภารกิจ

ทีมปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ปักหลักร่วมทีมค้นหา ทั้ง 13 ชีวิต หน้าถ้ำหลวง ทีมปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ปักหลักร่วมทีมค้นหา ทั้ง 13 ชีวิต หน้าถ้ำหลวง ทีมปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ปักหลักร่วมทีมค้นหา ทั้ง 13 ชีวิต หน้าถ้ำหลวง ทีมปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ปักหลักร่วมทีมค้นหา ทั้ง 13 ชีวิต หน้าถ้ำหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด