นายกฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี - จุดดตะเกียงเนยอธิษฐาน2ประเทศมีความสุข [คลิป]

20 ก.ค. 2561 เวลา 12:29 น.

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฎาน และสมเด็จพระราชินีเจตชุน เพมา วังชุก พระราชทานวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ภริยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ท้องพระโรง ชั้น 2 ป้อมปราการทาชิโช แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดทางพระพุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม และ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นายกรัฐมนตรี ยังได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ป้อมปราการทาชิโช ซึ่งราชอาณาจักรภูฏานจัดขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมือง เดินนำหน้าขบวนรถยนต์ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศสามารถกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม

ส่วนการพบปะกับนายกรัฐมนตรีภูฏาน ทั้งสองฝ่ายต่างพอใจกับการหารือ เนื่องจากไทยมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศของภูฏาน โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพและเอื้อประโยชน์แก่กันได้ จึงเห็นควรผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30ปี ในปี 2562 รัฐบาลไทยยินดีสนับสนุนโครงการบริการทางการแพทย์โดยจะจัดตั้งศูนย์ หู จมูก และคอ ในราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้บริการรักษา ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงความร่วมมือของคณะแพทย์ ไทย-ภูฏาน ในการรักษาผู้ป่วยด้วย

ก่อนเดินทางกลับในวันนี้นายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางไปที่เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จุดตะเกียงเนย อธิษฐานให้ประชาชนไทยและภูฏานมีความสุข ก่อนเดินทาไปที่ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OGOP และมีไอเดียจะนำมาปรับใช้ในการผลิตสินค้า OTOP ของไทย พร้อมกับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OGOP ไปหลายอย่างด้วย โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในเวลา 21.50 น.