Breaking News ข่าว

รฟม. ชี้แจงกรณี อุบัติเหตุอุปกรณ์ lifting frame หล่นทับรถยนต์ ถ.พหลโยธิน

วันนี้ (17 มี.ค. 60) – จส.100 ได้รายงานถึงกรณีอุบัติเหตุอุปกรณ์ช่วยยกคานรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้า
(Lifting Frame) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ร่วงหล่นลงมาบน
ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ใกล้แยกรัชโยธิน (ตรงข้ามปั๊ม ESSO) ทำให้รถยนต์เสียหาย 2 คัน โดยไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นั้น

77658417765843

รฟม. ขอชี้แจงว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 17มีนาคม 2560 ณ
บริเวณใกล้สถานีรัชโยธิน (N11) โดยเกิดเหตุอุปกรณ์ช่วยยกคานรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้า (Lifting Frame)
ได้ร่วงหล่นลงมาบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ใกล้แยกรัชโยธิน (ตรงข้ามปั๊ม ESSO) ทำให้รถยนต์ได้รับ
ความเสียหาย 2 คัน โดย บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดิเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุ และได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันที่เสียหายออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยทันทีเพื่อลด
ผลกระทบด้านการจราจร พร้อมทั้งดูแลผู้เสียหายและดำเนินการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในการนี้ รฟม. กำลังดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ และจะรายงานความคืบหน้า
ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ดี รฟม. ขอเรียนว่า รฟม. มีนโยบายและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย
ระหว่างการก่อสร้างมาโดยตลอด และมีมาตรการด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยดังกล่าว
รฟม. จะกำหนดบทลงโทษผู้รับจ้าง พร้อมทั้งสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างเพิ่มมาตรการความปลอดภัย
ให้เข้มงวดมากที่สุดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

7765840776584215234