ข่าว

“กรมธนารักษ์”เปิดจอง เหรียญ WIPO “สมเด็จพระเทพฯ”

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  โดยจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 3 ชนิดราคา ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท ผลิตไม่เกิน  5,000เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท  ผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท ผลิตไม่เกิน 1 ล้านเหรียญ 

87

ทั้งนี้ มีลวดลายด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดลำลองที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเข็มพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้านหลัง กลางเหรียญมีข้อความว่า “Awarded to Her Royal Highness Princess Maha chakriSirindhorn 2015” เบื้องบนมีรูปเหรียญรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เบื้องล่างมีรูปช่อมะกอก  ส่วนภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 27 สิงหาคม 2558” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “16000 บาท” “800 บาท”  และ “20 บาท” ตามลำดับ และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้ง  2 ข้าง

86

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และ www.treasury.thailandpostmart.com มีค่าธรรมเนียมการจองดังนี้ 

– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 375 บาท/เหรียญ 

-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา 40 บาท/เหรียญ

– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิล 38 บาท/ชุด (ชุดละ 5 เหรียญ) 

จะเปิดจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน