ข่าว

อย่าคิดว่าสนุก!! กุมารแพทย์ต้าน “มวยเด็ก” อันตรายถึงสมอง

เพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.เด็กปฐมวัย ฉบับแรกของประเทศไทย ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความสำคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ ใน 4 กระทรวง ให้เกิดเป็นรูปธรรม ตอบรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่ให้ความสำคัญกับเด็กเล็ก

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 มีองค์กร หน่วยงานรัฐ เอกชนทีเกี่ยวข้องร่วมกันหารือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเยาวชนใน 4 ประเด็นได้แก่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูทารกแรกเกิด 2. ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 3.มวยเด็ก และ 4.สภาเด็กและเยาวชน

ประเด็นที่เป็นพูดคุยกันอย่างเข้มข้น กรณีการจัดมวยเด็กตามภูมิภาค ที่ถูกจัดให้เป็นกีฬาสร้างความสนุกสนาน อีกด้านเป็นการหาเงินเลี้ยงชีพ

กรณีจัดชกมวยเด็กนี้  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ในฐานะ อนุกรรมการเด็กเล็ก คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า การจัดให้มีมวยเด็กเล็กที่ใช้ความรุนแรง ไม่คำนึงถึงผลกระทบสุขภาพกายใจ  สิ่งสำคัญถือว่า เจตนาละเมิดสิทธิเด็ก

ผมไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิ่งดูดายกับเรื่องมวยเด็กเล็ก ขอย้ำว่า รุ่นน้ำหนัก 17 กิโล (น้ำหนักมาตรฐานของเด็กอายุ 4-5 ขวบ)  เด็กวัยนี้ กลไกทางจิตยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ เซลล์ที่เลี้ยงสมอง (Glia Cell) และการงอกงามของ รากประสาทยังไม่หยุด แต่มาใช้ความรุนแรง ระหว่างกัน กระทบต่อการเจริญเติบโต

ทราบไหมว่า กระหม่อมเด็กเล็ก ไม่ได้มีแต่ กระหม่อมหน้าหลัง ( Anterior fontanella and Posterior fontanella ) แต่มันยัง มีกระหม่อมเล็กๆ อื่นอีกมาก บางอย่างยังเพิ่งปิดที่อายุ 4 -5 ปี ปล่อยให้มาใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้

นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ผู้ใหญ่ในสังคม นิ่งดูดาย เอาความสนุกความมันส์ ได้อย่างไร? ไม่มีเหตุผลแม้แต่จะบอกว่า ยากจน หรือ เด็กยินยอม พร้อมใจ ฝึกน้ำใจนักกีฬา ผิดทั้งนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปล่อยเรื่องนี้ไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการเป็นจิตแพทย์ควรลงมาช่วยกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลจริงจังได้แล้ว