มช.จัดประเพณีรับน้องขึ้นดอยคึกคัก นักศึกษาเก่า-ใหม่ เข้าร่วมงานกว่า 2 หมื่นคน

10 ก.ย. 2561 เวลา 10:41 น.

หนุ่มหล่อ สาวสวย คนงามล้านนา เด็ก มช. โดนใจขนาด สำหรับงาน “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว”

มช.จัดประเพณีรับน้องขึ้นดอยคึกคัก นักศึกษาเก่า-ใหม่ เข้าร่วมงานกว่า 2 หมื่นคน

 

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีงานใหญ่ของเด็ก มช. เป็นประเพณีรับน้องใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ งดงาม สืบทอดมากว่า 50 ปี ได้หนุ่มหล่อ สาวสวย รุ่นพี่ รุ่นน้องเด็ก มช. ไปร่วมสร้างสีสัน ให้กับขบวนพาเหรด[ท่ามกลางนักศึกษาเก่า ปัจจุบัน

และนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมงานกว่า 2 หมื่นคน

สำหรับประเพณีการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว”

โดย คณะผู้บริหารและศิษย์เก่าได้เข้าร่วมขบวนเพื่อเดินขึ้นไปสักการะอนุสารีย์ครูบาศรีวิชัย บริเวณเชิงดอยสุเทพ ขณะที่ขบวนผู้แทนจากคณะต่างๆ ได้อันเชิญเครื่องสักการะพระธาตุออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีขบวนของนักศึกษาใหม่จากคณะต่างๆ นำโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์ ,เภสัชศาสตร์ , การสื่อสารมวลชน , ทันตแพทยศาสตร์ , มนุษย์ศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , พยาบาลศาสตร์ , นิติศาสตร์ , สถาปัตยกรรมศาสตร์ , วิจิตรศิลป์ , ศึกษาศาสตร์ ฯลฯ ทยอยเดินขึ้นดอยตามลำดับ

ซึ่งตลอดเส้นทางมีการตั้งแถวเชียร์บูมของรุ่นพี่คณะต่างๆ เพื่อเป็นการต้อนรับรุ่นน้องในประเพณีเตียวขึ้นดอย ขณะที่ระยะทางจากเชิงดอยสุเทพจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประมาณ 11 กิโลเมตร

สำหรับประเพณีการรับน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีเริ่มมาตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯในปี พ.ศ.2507 ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาใหม่ได้เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว และศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา เป็นสิริมงคลต่อจิตใจ