ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หนุ่มไฮโซดัง “พรรณธฤต เนื่องจำนงค์”

28 ก.ย. 2561 เวลา 1:04 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศาลล้มละลาย ให้พิทักษ์ทรัพย์ นายพรรณธฤต เนื่องจำนงค์ หรือพายุ ไฮโซชื่อดัง เป็นบุตรของ พล.ต.ต.ปิยะชาติ เนื่องจำนงค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.3174/2561 ระบุว่า ด้วย นายกัลป์ อดิเรกสาร โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลย ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายพรรณธฤต เนื่องจำนงค์ จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศาลล้มละลาย ให้พิทักษ์ทรัพย์ นายพรรณธฤต เนื่องจำนงค์ หรือพายุ  ไฮโซชื่อดัง เป็นบุตรของ พล.ต.ต.ปิยะชาติ เนื่องจำนงค์

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

 

สำหรับ นายพรรณธฤต เนื่องจำนงค์ ชื่อเล่น พายุ เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านและคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของ พล.ต.ต.ปิยะชาติ และ นางสุนัทที เนื่องจำนงค์ หญิงแกร่งแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552