Breaking การเมือง ข่าว

เรืองไกร ร้องนายกฯตู่ ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2560

วันนี้ (10 เม.ย. 60) – นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งที่ 14/2560 ที่มีส่วนที่เป็นปัญหาหลักคือเรื่องการห้ามนั่งท้ายรถกระบะ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากนั้น จนทำให้ พรบ.ราจรทางบกที่ถูกแก้ไขในมาตรา 123 ไม่สามารถใช้บังคับได้ รัฐบาลจึงมีให้ชะลอออกไป

นายเรืองไกร กล่าวว่า จากการศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2560 แล้วพบว่า น่าจะมีปัญหาอยู่สองประการ คือ
ประการที่หนึ่ง ปัญหาเรื่องความไม่ชอบในการออกคำสั่ง ทั้งนี้เห็นได้จากการออกมายอมรับของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่กล่าวว่า ตนและกรรมการ เป็นผู้เสนอเรื่องนี้ให้พลเอกประยุทธ์ เพื่อออกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การใช้อำนาจตามมาตรา 44 จึงอาจไม่ชอบ เพราะในมาตรานี้ บัญญัติไว้ชัดว่า “ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็น…”ดังนั้น อำนาจดังกล่าวจึงเป็นอำนาจเฉพาะตัวของหัวหน้า คสช.  เท่านั้น ไม่ใช่อำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นด้วยแต่อย่างใด
ประการที่สอง ปัญหาจากการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 123 วรรคสอง ตามคำสั่งดังกล่าว ข้อ 2 ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้โดยสารทุกคนต้องรัดเข็มขัดนิรภัย และรถกระบะจะให้นั่งได้เฉพาะแถวหน้าโดยห้ามนั่งหรือโดยสารในท้ายกระบะหรือแค็ป ซึ่งคำสั่งที่ถือเป็นกฎหมายมาใช้บังคับนั้น อาจขัดต่อสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาได้

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า จากปัญหาทั้งสองประการ จึงจะเสนอให้พลเอกประยุทธ์ พิจารณาทบทวน เป็นสองแนวทาง คือ
หนึ่ง ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมา การออกคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีมาจากความเห็นของหัวหน้า คสช. เอง  จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ 2557
สอง หากจะปล่อยให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ก็ควรแก้ไขโดยยกเลิกความตามคำสั่ง ข้อ 2 คือให้กลับไปใช้ข้อความเดิมของ พรบ.จราจรทางบก มาตรา 123 วรรคสอง ก่อนการแก้ไข ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่ไม่แก้ไข แล้วใช้วิธีผ่อนปรนหรือชะลอการบังคับใช้ ซึ่งการไม่บังคับใช้กฎหมายอาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาการละเว้นตามมาได้ แต่หากนำมาใช้ต่อไป  ก็จะเป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรถกระบะประเภทต่าง ๆ ซึ่งใช้อยู่แล้วเป็นปกติวิสัย จะได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายดังกล่าวเป็นวงกว้างต่อไป

นายเรืองไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ จึงจำเป็นต้องไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2560 ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล