ธรรมะ How To … “อิสรภาพ คือ ความสุขที่เงินก็ไม่อาจที่จะซื้อได้ เพราะคำว่า อิสรภาพ เปี่ยมไปด้วยความรัก ความกรุณาในหัวใจอย่างแท้จริง”

ธรรมะ How To …

 

อิสรภาพ คือ ความสุขที่เงินก็ไม่อาจที่จะซื้อได้
เพราะคำว่า อิสรภาพ เปี่ยมไปด้วยความรัก
ความกรุณาในหัวใจอย่างแท้จริง


ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


::::::::::::::::::::::::::::::

 

อิสรภาพ