ธรรมะ How To … “คำว่า คนดี คือ คนทำความดี แม้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครชม ก็ยังตั้งใจทำต่อไป”

ธรรมะ How To …

 

คำว่า คนดี. คือ คนทำความดี
แม้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครชม
ก็ยังตั้งใจทำต่อไป

ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


:::::::::::::::::::::::::::::

 

คนดี