ข่าว

อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้!! ชู “ครอบครัว” เข้มแข็งเป็น ”นโยบายแห่งรัฐ”

นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชียและเป็นเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษในคณะมนตรีเศรษฐกิจสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายในการรับมือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวว่า ตนขอชื่นชมในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ครั้งนี้ มีคำว่า “ครอบครัว” ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนุญฉบับใหม่ของไทย ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งรัฐ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ไม่เคยปรากฎคำๆ นี้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

นพ.เล็ก อธิบายว่า รัฐบาลเข้าใจและเห็นประโยชน์ของภาคประชาสังคม ในการผลักดันเพื่อเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ แม้ที่ผ่านมา กระทรวงที่ดูแลด้านสังคมไม่บูรณาการทำงานกันเท่าที่ควรจะเป็น

สหพันธ์สันติภาพฯให้คุณค่าที่เป็นสากล อย่างสันติภาพ เราใช้เป็นตัวนำทาง เป็นทางเข้าไปสร้างความเข้าใจในหลายพื้นที่ของโลกได้ เพราะความเชื่อและแนวคิดที่เข้มแข็งของเรา คือ ความรักบริสุทธิ์ระหว่างหญิงชาย เพื่อธำรงคุณค่าของสถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งจะมีได้เราต้องช่วยกันสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง

ทั้งนี้ จากหัวข้อ “ความท้าทายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมสุดยอดเอเชียแปซิฟิค 2018 แนวคิดการจัดการวิกฤคตการณ์ท้าทายในยุคสมัยของเรา : การพึ่งพาอาศัยกัน รุ่งเรืองร่วมกันและคุณค่าสากล

นพ.เล็ก เล่าถึงเบื้องหลังในการมาจัดประชุมสุดยอด 2018 ที่เนปาลว่า การทำงานของสหพันธ์สันติภาพสากล ซึ่งมีสาขาในประเทศต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายกับนักการเมือง นักการศาสนา นักกิจกรรมระหว่างประเทศและในประเทศต่างๆ จนได้รับการยกระดับการยอมรับจากผู้นำหลายประเทศ หนึ่งในเครือข่ายของสหพันธ์สันติภาพสากล คือ นายเอิ๊ก นาท ดราคาล (EK NATH DHAKAL) เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสันติภาพและซ่อมเสริม ซึ่งนิยมการใช้หลักแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง มาเป็นตัวชูแนวทางการเจรจากับฝ่ายต่างๆ จนในที่สุดก็ยอมรับ นำมาซึ่งความสำเร็จให้เนปาล โดย UPF มีส่วนผลักดันอยู่ด้วย

ทั้งนี้  ในการเปิดงานโดยนายเคพี ชาร์มา โอลี่ นายกรัฐมนตรีเนปาล  ได้พูดถึงความเข้มแข็งของโลก และประเทศว่า เนปาลซึ่งเพิ่งจัดการเลือกตั้งเสร็จทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัดและประเทศ ผลการเลือกตั้งทำให้ประเทศเปลี่ยนผ่านสำคัญ ไปสู่ยุคใหม่ ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงมีการวางกติการ่วมกัน โดยหัวใจสำคัญ เน้นย้ำ ความยุติธรรม บนหลักนิติธรรม ที่ต้องร่วมกันสร้างสันติภาพขึ้นมาในแบบของประเทศเนปาล ในวันข้างหน้าก็จะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของโลกต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน