ศูนย์อพยพฯ กีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง ปชช.เข้าพักแล้วกว่า 600 คน[คลิป]

03 ม.ค. 2562 เวลา 12:58 น.

เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย "พายุโซนร้อนปาบึก" ที่ศูนย์อพยพกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง พร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ทุกด้านทั้งอาหาร การรักษาพยาบาลรวมถึงจัดสื่อความบันเทิงให้ประชาชนได้รับชม

สถานการณ์ล่าสุดที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย "พายุโซนร้อนปาบึก" ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง มีประชาชนในพื้นที่ ตำบลแหลมตะลุมพุก และตำบลปากพนังตะวันออก อพยพเข้าไปพักอาศักเป็นการชั่วคราวแล้วกว่า 600 คน หลังมีประกาศให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหาร และมีห้องพยาบาลเอาไว้บริการ พร้อมจัดสื่อความบันเทิงให้กับประชาชนได้รับชม เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย

สำหรับ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง เป็น 1ใน 5 ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนปาบึกภาคใต้ สามารถรองรับได้ถึง 2,000 คน

เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย

เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย

โดยสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก และตำบลปากพนังตะวันออก แม้ว่าชาวบ้านจะอพยพออกจากพื้นที่ไปส่วนใหญ่แล้ว แต่ก็ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงอยู่เฝ้าทรัพย์สินโดยเฉพาะเรือประมง ที่ชาวบ้านเป็นหวงมากที่สุด

เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย

เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย