ไทย เปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์ ในจีน เริ่มบริการ15 กุมภาพันธ์นี้

26 ม.ค. 2562 เวลา 6:22 น.

ไทยเปิดตัวระบบขอรับการตรวจลงตรา หรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ระยะแรกของไทยเริ่มให้บริการที่กรุงปักกิ่งเป็นแห่งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และจะขยายไปยังเมืองอื่น ๆ ในจีน ในวันที่ 1 มีนาคม2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาไทย

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดตัวระบบขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ระยะแรกของไทยอย่างเป็นทางการ ที่ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และนายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมทำพิธีเปิดตัวด้วย

ระบบขอวีซ่าออนไลน์ของไทยระยะแรก จะเริ่มให้บริการที่กรุงปักกิ่งเป็นแห่งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และจะขยายไปยังเมืองอื่น ๆ ในจีน ในวันที่ 1 มีนาคม2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยให้สามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว และสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา

ขั้นตอนการยื่นขอรับการตรวจลงตรา มี 3 ขั้นตอน ได้แก่

1.ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม และทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th

2.ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ E-Payment ที่ปลอดภัยและหลากหลายช่องทาง โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา

3. นำหนังสือเดินทางไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยตามวันและเวลาที่นัดหมายในขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติและติดแผ่นปะตรวจลงตราลงบนเล่มหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบดังกล่าวจะสร้างความประทับใจในการให้บริการผ่านระบบ Thai e-Visa และทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบที่มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการให้บริการแห่งอนาคต

ไทย เปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์ ในจีน เริ่มบริการ15 กุมภาพันธ์นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด