Spring News

สำเร็จไหมดู 3 ปัจจัย?? บินโดรน พ่นละอองน้ำ ได้ผลแง่ “จิตวิทยา”

31 ม.ค. 2562 เวลา 2:57 น.

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ให้สัมภาษณ์หลังจากเมื่อวันที่ 30 มกราคม เปิดเผยผลการวิจัยว่า การสูบบุหรี่ธรรมดา และสูบบุหรี่ไฟฟ้า ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ ค่า PM2.5 สูงกว่าการปล่อยไอเสียรถยนต์ โดยระบุว่า มีคนไทยสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน เฉลี่ยสูบคนละ 10 มวน โดยรณรงค์ว่า หาก 1 วันเลิกสูบจะลดค่าฝุ่นจิ๋วได้

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ตอบคำถามถึงการใช้ โดรนขึ้นบิน เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำสะอาดด้วยว่า เป็นการช่วยลดฝุ่นละอองได้เล็กน้อย แต่ไม่ลดอนุภาค PM 2.5 ได้มากเท่าไร

สำเร็จไหมดู 3 ปัจจัย??  บินโดรน พ่นละอองน้ำ ได้ผลแง่ “จิตวิทยา”

ด้าน รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกข้อสงสัยเรื่องละอองน้ำลดฝุ่นเช่นเดียวกันว่า การฉีดน้ำไม่เป็นผลด้านวิทยาศาสตร์ได้ผลแบบ 100% แต่ช่วยด้านจิตวิทยา ทั้งนี้ การฉีดน้ำไล่ฝุ่นไม่ได้ผลเต็มที่ เช่นเดียวกับวิธีใช้ “ฝนเทียม” เนื่องจากต้องดูปัจจัยเรื่อง การพ่นน้ำผิดเวลา ผิดสถานที่ และระดับความสูงที่ไม่อาจจับฝุ่น  PM2.5 ได้ อย่างไรก็ตาม หากจะให้ได้ผล นักวิทยาศาสตร์รัสเซีย เคยศึกษาและมีผลอ้างอิงปัจจัยว่า ความสำเร็จอยู่ที่ว่า 1.ต้องฉีดน้ำปริมาตร 10,000 ลิตรต่อนาที 2. ด้วยแรงดันน้ำ 200 บาร์ขึ้นไป 3. ที่ความสูง 100 เมตร เพื่อให้ละอองความชื้นไปเหนี่ยวนำ จับฝุ่น  PM2.5 ได้

สำเร็จไหมดู 3 ปัจจัย??  บินโดรน พ่นละอองน้ำ ได้ผลแง่ “จิตวิทยา”

สำเร็จไหมดู 3 ปัจจัย??  บินโดรน พ่นละอองน้ำ ได้ผลแง่ “จิตวิทยา”

สำเร็จไหมดู 3 ปัจจัย??  บินโดรน พ่นละอองน้ำ ได้ผลแง่ “จิตวิทยา”

สำเร็จไหมดู 3 ปัจจัย??  บินโดรน พ่นละอองน้ำ ได้ผลแง่ “จิตวิทยา”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด