svasdssvasds

อียูขึ้นบัญชีดำซาอุฯ เป็นประเทศขาดการต่อต้านระบบเงินทุนก่อการร้าย

สหภาพยุโรปขึ้นเพิ่มชื่อซาอุดีอาระเบีย ปานามา ไนจีเรีย และอีกหลายประเทศ เข้าบัญชีดำประเทศที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามเพราะขาดการต่อต้านระบบเงินทุนก่อการร้ายและการฟอกเงิน

คณะกรรมการสหภาพยุโรปประกาศรายชื่อบัญชีดำ 23 ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงินและตอบโต้ระบอบการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย จากเดิมที่มีเพียง 16 ประเทศ

อียูขึ้นบัญชีดำซาอุฯ เป็นประเทศขาดการต่อต้านระบบเงินทุนก่อการร้าย

เขตเศรษฐกิจหรือประเทศที่ถูกเพิ่มในบัญชีดำที่ประกาศล่าสุดนี้มี ซาอุดีอาระเบีย ปานามา ไนจีเรีย ลีเบีย บอตสวานา กานา และพื้นที่ปกครองของสหรัฐฯถึง 4 พื้นที่คือ ซามัว หมู่เกาะเวอร์จิน เปอร์โตริโก และกวม ในขณะที่มีการถอดชื่อประเทศ บอสเนีย กายอานา ลาว ยูกันดา และวานูอาตู ออกจากบัญชีดำ

อียูขึ้นบัญชีดำซาอุฯ เป็นประเทศขาดการต่อต้านระบบเงินทุนก่อการร้าย

รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจขึ้นบัญชีดำประเทศซาอุฯ ระบุว่าซาอุดีอาระเบียนั้นมีความมุ่งมั่น การปราบปรามการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ ขณะที่ปานามาระบุว่าควรได้รับการถอนชื่ออกเพราะ รัฐบาลเพิ่งได้ออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

อียูขึ้นบัญชีดำซาอุฯ เป็นประเทศขาดการต่อต้านระบบเงินทุนก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ยังคงอยู่ในบัญชีดำต่อไป คืออัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ เอธิโอเปีย อิหร่าน อิรัก ปากีสถาน ศรีลังกา ซีเรีย ตรินิแดต โทบาโก้ ตูนีเซีย และเยเมน หลังจากการประกาศนี้ สมาชิกสหภาพยุโรปจะมีเวลา 1 เดือน เพื่อรับรองรายชื่อ ซึ่งหมายความว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ หากมีเสียงข้างมากไม่ยอมรับ

 

related