svasdssvasds

เลือกตั้ง 62 : สถานทูตฯ นิวซีแลนด์แจงเหตุบัตรเลือกตั้งล่าช้า การจัดส่งอยู่เหนือการควบคุม

เลือกตั้ง 62 : สถานทูตฯ นิวซีแลนด์แจงเหตุบัตรเลือกตั้งล่าช้า การจัดส่งอยู่เหนือการควบคุม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน แจงกรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิประเทศนิวซีแลนด์ มาถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด ว่าการบวนการจัดส่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ออกคำชี้แจง เกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนดว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ที่รู้สึกผิดหวัง รวมทั้งเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ อาจไม่สะท้อนออกมาในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งที่ทุกคน พร้อมทั้งอาสาสมัครช่วยเหลืองานเลือกตั้ง ได้ร่วมเตรียมการและร่วมแรงรวมใจจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มานานกว่า 2 เดือน โดยหวังให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความราบรื่น

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 3 วิธี คือ 1 วิธีคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 2 วิธีไปรษณีย์ และ 3 วิธีคูหาเคลื่อนที่ ที่นครโอ๊คแลนด์ และที่เมือง Blenheim เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิวซีแลนด์ให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น 1,862 คน และมีผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 1,542 คน หรือร้อยละ 82.81

ทั้งนี้ ได้จัดการเลือกตั้งที่เมือง Blenheim เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นแห่งสุดท้าย และดำเนินการคัดแยกซองบัตรเลือกตั้งเสร็จในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 จึงได้ส่งซองบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตัน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม โดยการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ดีกระบวนการจัดส่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยในนิวซีแลนด์ที่ตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง และขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ช่วยเหลืองานเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง โดยขอยืนยันว่า ผู้ลงทะเบียนและใช้สิทธิเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ในครั้งนี้ ถือว่าได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งของตนเองแล้ว

เลือกตั้ง 62 : สถานทูตฯ นิวซีแลนด์แจงเหตุบัตรเลือกตั้งล่าช้า การจัดส่งอยู่เหนือการควบคุม

ที่มา : Royal Thai Embassy , Wellington

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด