“คสช.” เตือน “เพื่อไทย” อย่าชี้นำให้แตกแยก หยุดให้ใส่ร้ายป้ายสี บุคคล องค์กร

27 มี.ค. 2562 เวลา 11:54 น.

“คสช.” เตือน “เพื่อไทย” แถลงจับขั้วตั้งรัฐบาลอย่าชี้นำให้แตกแยก และอย่าแฝงการปลุกระดม สร้างความวุ่นวาย ทำลายบรรยากาศความเรียบร้อย หยุดให้ใส่ร้ายป้ายสี บุคคล องค์กร ยัน คสช. ไม่ได้เข้ามาทำอะไรไม่ดี

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่า เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ส่วนในเรื่องผลคะแนน และการประกาศผล เป็นหน้าที่ของ กกต. คสช. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่ คสช. มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดินหน้าประเทศไปตามกรอบ ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง แต่อย่างใด ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรี หรือการจัดตั้งรัฐบาล นั้น เป็นเรื่องของกระบวนการทางด้านการเมือง ที่มีกรอบกำหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีมีพรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเมืองใดๆ ที่กำลังพยายามแสวงหา จับกลุ่ม จับขั้วทางการเมือง หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ไม่ควรให้สังคมมองว่าเป็นการชี้นำให้เกิดความแตกแยก จนอาจกระทบต่อบรรยากาศของความสงบเรียบร้อย โดยช่วงการหาเสียงที่ผ่านมา พบว่า มีบางพรรค บางกลุ่ม ยังคงให้น้ำหนักวนเวียนอยู่แต่เรื่องของการให้ร้ายผ่านวาทะกรรม เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ คสช. มากกว่าการที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของพี่น้องประชาชนจริงๆ เชื่อว่า สังคมส่วนใหญ่อาจคุ้นชิน และคงไม่คล้อยตาม เพราะส่วนใหญ่สามารถสัมผัส คสช. ได้จากกระทำ มากกว่าคำกล่าวหรือคำพูดบิดเบือนของบางบุคคลที่อาจไม่หวังดี

ทั้งนี้ คสช. ขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย หลีกเลี่ยงการสร้างประเด็นที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในสังคม รวมถึง การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจทำให้สังคมมองว่าเป็นการแฝงที่จะปลุกระดม นำไปสู่ความวุ่นวายหรือทำลายบรรยากาศความเรียบร้อยได้ อีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลทำนองใส่ร้ายป้ายสีบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนำไปสู่แตกแยกในเชิงความรู้สึกของผู้คนในสังคม

ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คสช. เข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศด้วยความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาทำอะไรในเรื่องที่ไม่ดีให้สังคมประเทศชาติ ขอสังคมได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา โดยเฉพาะตลอด 5 ปีที่ผ่านมายืนยันว่า บ้านเมืองเรามีพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นและสัมผัสได้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด