เลือกตั้ง 62 : กกต.ว่าไง! บัตรเกิดใหม่ - บัตรเขย่ง

29 มี.ค. 2562 เวลา 2:39 น.

หลังจากที่นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาแถลงรอบที่สอง หลังรอบแรกแถลงผลนับคะแนนเลือกตั้ง ครบ 100% แบบไม่เคลียร์ เนื่องจาก​“ตัวเลข”มีความสับสน

นายกฤช เอื้อวงศ์ เผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยว่า “บัตรเขย่ง” มี 9 ใบ เป็นบัตรที่ผู้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งรับบัตรแล้ว แต่ไม่ได้นำไปลงคะแนน  โดยปกติบัตรที่ใช้จะตรงกับบัตรลงคะแนน บัตรโหวตโน บัตรเสีย แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เช่นกรณี มีการฉีกบัตรเลือกตั้งเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้ง ทำให้คณะกรรมการหน่วยฯ จะไม่นับรวมจำนวน อยู่ในบัตรเลือกตั้ง เป็นบัตรดี อย่างไรก็ตาม กำลังสอบทาน เพราะขณะนี้มีความแตกต่างจำนวนบัตรอยู่ 2 ใบจาก 9 ใบว่า เหตุใดถึงตัวเลขไม่ตรงกัน

เลือกตั้ง 62 : กกต.ว่าไง! บัตรเกิดใหม่ - บัตรเขย่ง

สำหรับที่มาของ บัตรเขย่ง เกิดจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 51,239,638 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 38,268,375 คน หรือคิดเป็น 74.69% ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 12,971,263 คน  เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากการแถลงของนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. เนื่องจากตัวเลขในขณะนั้นเป็นการนับคะแนนที่ 94%

เลือกตั้ง 62 : กกต.ว่าไง! บัตรเกิดใหม่ - บัตรเขย่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด