ขวัญกำลังใจดีเยี่ยม!! "จเรตำรวจ" ออกเยี่ยมหน่วยบางสะพาน

16 เม.ย. 2562 เวลา 8:43 น.

จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดน อ.บางสะพานน้อย เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกำชับให้ตำรวจทุกนายทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ( จตช.) เป็นผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภ.1 ,พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.กองสารนิเทศ ( สท. ) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ประจำปี 2562 ใหักับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147 ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจเขาตีนเป็ด ร้อย ตชด.147 อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์

จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดน อ.บางสะพานน้อย เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกำชับให้ตำรวจทุกนายทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่

พล.ต.อ.สุชาติ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ของทุกๆปีข้าราชการตำรวจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทาง รวมถึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจตระเวนชายแดน ก็เช่นเดียวกันที่ยังคงต้องทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ การลงพื้นที่ของผู้บังคับบัญชาในครั้งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกนายปฎิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดน อ.บางสะพานน้อย เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกำชับให้ตำรวจทุกนายทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่

ร้อย ตชด.147 รับผิดชอบพื้นอ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงเขตติดต่อถึง อ.ท่าแชะ จ.ชุมพร ภารกิจหลักของตำรวจ ตชด.147 คือปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมถึงภารกิจสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และยาเสพติด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ รวมถึงการคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากเกิดภัยพิษัติต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดน อ.บางสะพานน้อย เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกำชับให้ตำรวจทุกนายทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่

จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดน อ.บางสะพานน้อย เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกำชับให้ตำรวจทุกนายทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด