ข่าว

กฟผ. ประกาศพัฒนาโรงงานไฟฟ้าดิจิตอลในไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าตอบสนองพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเตรียมพัฒนาโรงงานไฟฟ้าดิจิตอล

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวถึงแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าว่า มีพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยจะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิตไฟฟ้า เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

โดยจะมีการพัฒนาการปรับปรุงเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงให้โรงไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถเพิ่มปริมาณผลิตไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพลังงานหมุนเวียนหายไป ระบบกักเก็บพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

โดยจะนำร่อง 2 แห่ง คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยจะมีระบบการจัดการด้านไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าที่สื่อสารข้อมูลกับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้ มีระบบพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวว่า จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานไฟฟ้าระบบดิจิตอลซึ่งมีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ ควบคุมและสั่งการผ่านระบบดิจิตัล มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาใช้โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบAI เพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ