สิงห์อมควันเฮ! ครม.เลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ออกไปอีก 1 ปี

สิงห์อมควันเฮ ! ครม. เห็นชอบให้ขยายเวลาการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบจาก 20% เป็น 40% จากเดิมมีผลวันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็น 1 ต.ค. 2563

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผย คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ขยายเวลาการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 20% เป็น 40% จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็น 1 ต.ค. 2563 หรือ ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบุหรี่ทั้งหมด หลังจากได้รัฐบาลใหม่จะพิจารณาอีกครั้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่

นอกจากนี้ ครม. ยังได้เห็นชอบให้ขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้นจาก 0.005 บาทต่อกรัม เป็น 0.1 บาทต่อกรัม หรือ เพิ่มขึ้น 20 เท่า ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบทำให้ยาเส้นแพงขึ้นมาก แต่ต้องปรับขึ้นเพื่อให้อัตราภาษียาเส้นใกล้เคียงกับภาษีบุหรี่มากขึ้น

ขณะที่ น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การขยายเวลาขึ้นภาษีบุหรี่ ทำให้ ยสท. ไม่ต้องปรับขึ้นราคาบุหรี่จากซองละไม่เกิน 60 บาท เป็น 90-100 บาท ขณะเดียวกันก็จะพิจารณารับซื้อใบยาเพิ่มจากเกษตรกร จากแผนเดิมที่จะไม่รับซื้อเลย แต่ต้องตรวจปริมาณใบยาในสต็อกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน