Breaking News : พ้นส.ส.!! ศาลฎีกาฯ คุก "นาที รัชกิจประการ" 2 เดือน-ตัดสิทธิ 5 ปี ปกปิดทรัพย์สิน

09 ก.ค. 2562 เวลา 7:31 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (9 ก.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดี หรือนัดฟังคำพิพากษา คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกร้อง กรณีจงใจแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อปี 2556 ไม่แจ้งทรัพย์สินเป็นบ้าน มูลค่า 2 ล้านบาท และหนี้สินของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามี จำนวน 93 ล้านบาทเศษ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อถึงเวลา นางนาที ได้เดินทางมาที่ศาลฎีกาฯ ตามเวลานัดหมายในช่วงเวลา 13.00 น. โดยมีท่าทางอิดโรย และดมยาดมเป็นระยะๆ โดยมี สส.พรรคภูมิใจไทยภาคใต้ และเพื่อนร่วมทุนเรียนหลักสูตรต่างๆ เดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่ง

ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดี นางนาที ได้รับสารภาพ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาให้นางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง คือจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยมีโทษมาก่อนจึงตัดสินให้รอลงอาญา 1 ปีและปรับ 4,000 บาท พร้อมทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมปี 2556

แต่เนื่องจาก ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ระบุไว้ในมาตรา 98 เกี่ยวกับลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดยระบุไว้ใน (9) ว่าเคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงมีผลให้ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ไปในปัจจุบัน

ขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรค 6 ระบุอีกว่า ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆ จึงเท่ากับว่า นางนาที รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตไปแล้วนั่นเอง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดยที่ก่อนหน้านี้ นางนาที ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนหลายสำนักถึงกรณีนี้ ซึ่งยอมรับว่าสาเหตุที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในกรณีนี้ เนื่องจากลืมแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจริงๆ และถ้านางนาที รับสารภาพในวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สามารถพิพากษาคดีได้ในวันดังกล่าวทันที

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับถัดไป คือ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน