svasdssvasds

จับปรับทุกวัน!! “พาณิชย์” เล่นงานพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ ไม่ติดป้ายราคา

จับปรับทุกวัน!! “พาณิชย์” เล่นงานพ่อค้าแม่ขายออนไลน์  ไม่ติดป้ายราคา

ประกาศให้รับทราบทั่วกัน หลังกรมการค้าภายใน ตรวจสอบผู้ค้าโซเชียล ในโลกออนไลน์ ขายสินค้าโดยไม่แจ้งบอก หรือติดป้ายราคาให้ทราบ จับได้ทุกวัน เจอโทษปรับ 1 หมื่น แถมคนแจ้งเบาะแสได้ 25%ของค่าปรับด้วย

เรื่องนี้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯดำเนินการอย่างจริงจัง กรณีผู้ค้าขายสินค้าออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ และเว็บไซต์ ไม่ปิดป้ายแสดงราคาขายสินค้าและบริการให้ชัดเจน แต่ใช้วิธีการให้ผู้บริโภคสอบถามทาง Inbox แทน ทำให้ทางกรมฯได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน 1569

“งานนี้ ผู้ค้าขายสินค้าออนไลน์ ผ่านโซเชียล รวมทั้งเว็บไซต์ ไม่บอกราคาขายสินค้าและบริการให้ชัดเจน แล้วใช้วิธีให้ถามทาง Inbox เพื่อส่งหรือแจ้งราคาซื้อขายทาง Inbox แทน ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรมเปรียบเทียบปรับเกือบทุกวัน และยืนยันว่ากรมจะดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะการไม่ปิดป้ายแสดงราคามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท”

จับปรับทุกวัน!! “พาณิชย์” เล่นงานพ่อค้าแม่ขายออนไลน์  ไม่ติดป้ายราคา

จับปรับทุกวัน!! “พาณิชย์” เล่นงานพ่อค้าแม่ขายออนไลน์  ไม่ติดป้ายราคา

related