ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 4 - ยางพาราขยายตัวพุ่ง

22 ก.ค. 2562 เวลา 8:39 น.

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมิ.ย.62 ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในทิศทางที่สอดคล้องกับการค้าโลก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมิ.ย.62 โดยระบุว่า การส่งออกมีมูลค่า 21,409.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว ติดลบ 2.15% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,197.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว ติดลบ 9.44% ดุลการค้า มิ.ย. เกินดุล 3,212 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่ภาพรวมภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง 6 เดือนปีนี้ การส่งออกมีมูลค่า 122,970.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว ติดลบ 2.91% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 119,027.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว ติดลบ 2.41% ดุลการค้า เกินดุล 3,943 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยการส่งออกของไทยในเดือน มิ.ย.ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการค้าโลก แต่ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค พบว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารยังขยายตัว โดยเฉพาะยางพารากลับมาขยายตัวและมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 14 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด