Delete ความเชื่อผิดๆ!! “กินฉี่” ไม่ได้รักษาโรค

24 ก.ค. 2562 เวลา 0:46 น.

"กินฉี่ ไม่ได้รักษาโรค แถมอาจเป็นอันตรายด้วย" จากที่มีความเชื่อเผยแพร่กันว่า "การกินน้ำปัสสาวะของตัวเองนั้น เป็นยาอายุวัฒนะ บำบัดโรคร้ายได้ ดังปรากฏในตำราการแพทย์โบราณ และเป็นกระแสนิยมในต่างประเทศ มีคนดังๆ หลายคนก็ทำกัน" .... เรื่องนี้ "ไม่จริง”

ทำความเข้าใจก่อนว่า น้ำปัสสาวะ เป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมา โดยที่ 95% เป็นน้ำ 2.5 % เป็นยูเรีย (ของเสีย) อีก 2.5% เป็นสารอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมของเอนไซม์และฮอร์โมนอยู่เล็กน้อย แต่ไม่มีงานวิจัยทางคลินิคที่น่าเชื่อถือรับรองว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้

ถึงขณะมีการตีพิมพ์หนังสือออกมาจำหน่าย เพื่อเผยแพร่กันทีเดียว ทำให้ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องออกโรงมาเตือนเลยว่า ในทางตรงกันข้าม การดื่มน้ำปัสสาวะอาจนำไปสู่อันตรายหลายอย่างต่อร่างกาย ได้แก่

- หากเป็นโรคเรื้อรังอยู่ แล้วทิ้งการรักษา-หันไปดื่มน้ำปัสสาวะแทน ก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้ เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

- หากดื่มน้ำปัสสาวะหลังจากที่ทานยา หรือรับสารเคมีบางอย่างเข้าไป อาจได้รับสารที่เป็นพิษที่ร่างกายขับออกมา กลับเข้าสู่ร่างกายได้

- ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ ไต และหัวใจ หรือโรคที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหารให้เหมาะสม การดื่มน้ำปัสสาวะก็จะเสี่ยงทำให้อาการทรุดได้

สรุปว่า อย่าหลงทำตามกระแสความเชื่อเรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรค

Delete ความเชื่อผิดๆ!! “กินฉี่”  ไม่ได้รักษาโรค

Delete ความเชื่อผิดๆ!! “กินฉี่”  ไม่ได้รักษาโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด