svasdssvasds

รมว. เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เร่งระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม

รมว. เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เร่งระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

รมว. เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เร่งระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม พร้อมกำชับกรมส่งเสริมการเกษตร สำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังน้ำลดทันที พร้อมช่วยเหลือเยียวยาหากประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 19 จังหวัด ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้บางจังหวัด

ทั้งนี้ยังคงระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าไปคลี่คลายปัญหาโดยเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด และขณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้ บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยวจึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร และกำชับทั้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลสำรวจให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวัน

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ นั้นหากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ ก็จะให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสมเช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป รวมถึงประสานกับกระทรวงพาณิชย์หาตลาดจำหน่ายผลผลิตให้ ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรว่า ขายผลผลิตได้แน่นอนและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด