Spring News

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

22 ต.ค. 2562 เวลา 6:52 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (22 ต.ค. 62) เมื่อช่วงเช้าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พระชนมายุ 59 พรรษา ทรงฉลองพระองค์แบบโบราณสีขาว เสด็จสักการะเทพีแห่งดวงอาทิตย์ บูรพกษัตริย์ และเทพเจ้าภายในพระราชวังอิมพิเรียลเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะจัดขึ้นในวันนี้

 

หลังจากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดโบราณสีส้มเข้มสำหรับโอกาสพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดขึ้นภายในท้องพระโรงมัตซึโนมะ หรือ ท้องพระโรงใหญ่ ในพระราชวังอิมพิเรียลในเวลา 13.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ 11.00 น.ตามเวลาไทย นอกจากนี้่เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชิ้นจากทั้งหมด 3 ชิ้น ที่เป็นเครื่องหมายของสมเด็จพระจักรพรรดิในพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนพ.ค. พร้อมด้วยตราแผ่นดินและพระราชลัญจกรได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานในพระราชพิธีวันนี้ด้วย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

จากนั้น พระองค์ทรงประทับพระราชอาสน์ ทากามิกุระ และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อหน้าพระราชอาคันตุกะ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพระราชพิธีกว่า 2,500 คน โดยพระองค์ตรัสว่า หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ตามรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นและกฎหมายพิเศษ บัดนี้พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตามพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว และทรงให้คำมั่นว่าจะทรงเคารพรัฐธรรมนูญและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐและเอกภาพของประชาชนชาวญี่ปุ่น และขอภาวนาให้ประชาชนมีความสุข และโลกมีสันติสุข

https://youtu.be/hTuyfdlmY_Y

นอกจากนี้ พระองค์ทรงปรารถนาให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จก้าวหน้า และส่งเสริมมิตรภาพและสันติภาพให้กับประชาคมโลก รวมถึงสวัสดิภาพและความมั่งคั่งของมนุษยชาติ

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าวนำผู้ร่วมงานถวายพระพรว่า "บันไซ"หรือ "ทรงพระเจริญ"  3 ครั้ง ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

นอกจากนี้ในช่วงค่ำสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะจะเสด็จร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในพระราชวังอิมพิเรียล

สำหรับขบวนเสด็จเลียบพระนครฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเดิมมีหมายกำหนดการจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ รัฐบาลตัดสินใจให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10 พ.ย. เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น "ฮากิบิส"

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เพียงหนึ่งวันหลังจากพระราชบิดา อดีตสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงสละราชสมบัติเป็นพระองค์แรกในรอบเกือบ 200 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด