svasdssvasds

นทท.แห่ชมทะเลหมอก ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

ในช่วงสภาพอากาศที่ จ.อุบลราชธานีหนาวเย็น ทำให้เป็นผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและภูเขาจะมีทะเลหมอกให้ได้ชมกัน โดยเฉพาะที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวงในช่วงนี้มีทะเลหมอกสวยงาม

ที่บริเวณผาหม้อ อยู่ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็น ได้ทำให้มีเฆฆหมอกปกคลุมพื้นที่ทั้งวนอุทยาน โดยเฉพาะที่บริเวณลานผาหม้อซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ดวงตะวันขึ้นในช่วงเช้าๆ จะมีทะเลหมอกลอยผ่านภูเขายอดไม้และทุ่งนาชาวบ้านที่รวงข้าวกำลังเหลืองอร่ามเหมือนทุ่งรวงทอง เป็นภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีป่าที่หนาทึบและบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างของหน้าผาหม้อ ที่มองจากบริเวณหน้าผาจะเห็นเฆฆหมอกหนามากเคลื่อนตัวช้าๆผ่านทุ่งนา ป่าและภูเขา เป็นภาพที่สวยงามมาก

นทท.แห่ชมทะเลหมอก ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

หากขึ้นไปบริเวณยอดผาหม้อจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมปืนขึ้นไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมกัน นอกจากนี้ที่นี้ยังขึ้นชื่อว่ามีทุ่งดอกไม้ป่าผื่นใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้ดอกไม้ป่ายังไม่บานจึงยังไม่มีภาพมาให้ชมกัน

นทท.แห่ชมทะเลหมอก ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

ส่วน วนอุทยานน้ำตกผาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2538 ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบไปด้วยเทือกเขาติดต่อกันคือ ภูแผงม้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 399 เมตร ภูพระทราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 392 เมตร ภูหมีเยี่ยม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 362 เมตร และภูผักหวาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 282 เมตร ซึ่งภูเขาเป็นลักษณะสูงชัน และมีที่ราบเป็นลานหินบนเขา

นทท.แห่ชมทะเลหมอก ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ นํ้าตกผาหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ประกอบด้วยหินทรายปนกรวด สีขาวปนเทา อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ 110 ล้านปี อยู่ชั้นบน และส่วนที่เป็นถํ้าอยู่ชั้นล่างหน้าผาน้ำตก ประกอบด้วย หินทรายแป้ง สีเทาดำ สีนํ้าตาลม่วง อยู่ในหมวดหินเสาขัว อายุประมาณ 120 ล้านปี ห่างจากน้ำตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 เมตร จะพบรอยคดโค้งหนาขนาด ประมาณ 1 เมตร

นทท.แห่ชมทะเลหมอก ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

ภายในวนอุทยานน้ำตกผาหลวง มีจุดชมความงามของดอกไม้ป่านานาชนิด เช่น ดอกมณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณ รวมทั้งกล้วยไม้ป่า เช่น กล้วยไม้ในกลุ่มช้างน้าว และสิงโต และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด "ผาหม้อ" ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาเฉลียงรูปร่างคล้ายหม้อดินโบราณ และบริเวณนี้ยังมีจุดใช้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นพื้นที่ของ ต.นาเลิน ได้แบบ 360 องศาอีกด้วย การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง

จากจังหวัดอุบลราชธานี–ตระการพืชผล เลี้ยวขวาเข้าอำเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและจากอำเภอศรีเมืองใหม่ถึงบ้านนาเลินประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตกอีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร และอีกเส้นทาง จากจังหวัดอุบลราชธานี–พิบูลมังสาหาร ข้ามสะพานพิบูลมังสาหาร ตรงไปอำเภอศรีเมืองใหม่ เลี้ยวขวาเข้า อำเภอศรีเมืองใหม่–นาเลิน ประมาณ 19 กิโลเมตร เดินทางเข้าน้ำตก อีกประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร

related