ข่าว

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่ท้องสนามหลวง

ในหลวงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.2563

เริ่มต้นขบวนออกจากประตูวิเศษไชยศรี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2562 – 1 ม.ค. 2563

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล ฯ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่