ถึงเวลาเอาจริง

16 ม.ค. 2563 เวลา 13:58 น.

บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5

ตำรวจจราจรขานรับนโยบายขานรับนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์ติดตามตรวจเช็กรถควันดำฟรี 3 จุด ช่วยลดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ม.ค. 2563 พร้อมตั้งจุดตรวจวัดมลภาวะ 17 จุด ทั่วกรุงฯ สกัดรถควันดำ

ฝุ่นวันนี้ – วันที่ 16 ม.ค. 2563 พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจร ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.2563 กรณี กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขานรับนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐาน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเล็งเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากควันดำ ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ที่นำมาขับขี่บนท้องถนน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์ติดตามการตรวจวัดควันดำ โดยการตรวจเช็ครถควันดำฟรี เพื่อให้ผู้ใช้รถได้ทราบว่า รถยนต์ของตนเองมีควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมาย กำหนดไว้หรือไม่ หากมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน จะได้นำรถยนต์ไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ทั้งนี้จะให้บริการตรวจวัดควันดำให้แก่ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ม.ค. 2563 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่1 งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร. ณ อาคารประสารราชกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02 537 8015 – 6 จุดที่2 สถานีตำรวจคู่ขนานลอยฟ้า แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02 888 3249 จุดที่ 3 เต้นท์ให้บริการบริเวณทางคู่ขนาน ถนนเทพรัตน์ กม.2 ขาเข้า (ระหว่างซอย บางนา 14-16 ก่อนถึงไบเทคบางนา) โทร 0973564146

กรณีบริษัทขนส่ง หรือสถานประกอบการที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมชุดรถ Mobile เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพื่อเป็นการลดความแออัด และลดการนำรถที่มีดควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งบนท้องถนน โดยสามารถติดต่อประสานขอรับบริการผ่านหมายเลข โทรศัพท์ 02 515 3040 และ 0973564146

สำหรับมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยังคงดำเนินการ ตั้งจุดตรวจวัดมลภาวะครอบคลุม ทั้งกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 จุด เพื่อป้องกันไม่ให้รถที่มีดควันดำเกินมาตรฐาน มาใช้บนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร        บช.น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ และขอเชิญชวนให้มาใช้บริการตรวจเช็คควันดำฟรี เพื่อร่วมมือกันลดปัญหาค่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me

บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5 บก.จร. เปิดศูนย์ตรวจเช็กสกัดรถควันดำ 17 จุด ทั่วกทม. ลดฝุ่น PM 2.5