svasdssvasds

ทรู ชดเชยลูกค้าเครือข่ายล่มวานนี้ โทร.ฟรี 100 นาที-เน็ตฟรี 500 MB 24 ชั่วโมง

ทรู ชดเชยลูกค้าเครือข่ายล่มวานนี้ โทร.ฟรี 100 นาที-เน็ตฟรี 500 MB 24 ชั่วโมง

กสทช. เรียกทรูมูฟ ชี้แจงกรณีเครือข่ายล่มบางพื้นที่เมื่อวานนี้ โดยทรูมูฟจะชดเชยลูกค้าทุกเลขหมาย ให้ใช้โทรศัพท์ฟรี 100 นาที และใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 500 MB เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่วันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เรียกบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสำนักงาน กสทช. ตรวจพบว่าสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในช่วงเวลาประมาณ 15.55 น. ของวันที่ 18 ก.พ. 2563 เป็นเวลา 52 นาที นั้น

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์เร้าเตอร์ ระบบสื่อสัญญาณในบางส่วนของเครือข่ายขัดข้อง จึงทำให้ระบบเครือข่ายขัดข้องชั่วคราวส่งผลให้ลูกค้าในบางพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขระบบที่ขัดข้องทันทีเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุด และแก้ไขจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้

นายฐากร กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สำนักงาน กสทช. จึงมีคำสั่งให้บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เยียวยาชดเชยให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย ทรูมูฟ ทุกราย จะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฟรี 100 นาที และใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ฟรี 500 MB ภายใน 24 ชั่วโมง โดยทางบริษัทฯ จะส่ง SMS ไปยังลูกค้าของทรูมูฟ เอช ทั้งหมดเมื่อลูกค้าได้รับ SMS ให้กดรับบริการ จากนั้นระบบจะเริ่มนับเวลาการใช้งานจนครบ 24 ชั่วโมง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย

“สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้ใช้บริการที่มีมาตรฐาน ได้รับความเป็นธรรม กรณีนี้ผู้ใช้บริการเสียหาย ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตามปกติเนื่องจากระบบของบริษัทฯ ขัดข้อง จึงได้รับการเยียวยาชดเชยอย่างเป็นธรรม” นายฐากร กล่าว

ทรู ชดเชยลูกค้าเครือข่ายล่มวานนี้ โทร.ฟรี 100 นาที-เน็ตฟรี 500 MB 24 ชั่วโมง ทรู ชดเชยลูกค้าเครือข่ายล่มวานนี้ โทร.ฟรี 100 นาที-เน็ตฟรี 500 MB 24 ชั่วโมง

related