Spring News

ทดลอง 'ฟ้าทะลายโจร' พบฆ่าไวรัสได้โดยตรงในหลอดทดลอง เตรียมนำร่องใช้กับผู้ป่วยโควิด 19

19 เม.ย. 2563 เวลา 9:21 น.

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผยเตรียมใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด 19 ระดับรุนแรงน้อย หลังผลทดลองพบยับยั้ง-ฆ่าเชื้อได้ พร้อมกับเตือนกินฟ้าทะลายโจร ป้องกันเชื้อไม่ได้

ฟ้าทะลายโจร วันนี้(19เม.ย.) นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวถึงการทดลองใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า

ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณ 4 ข้อ คือ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ,ต้านการอักเสพ ,ต้านไวรัส และลดพิษไข้ ซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาวิจัยฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลองแล้ว ได้มีการนำร่องใช้ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่วยโควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ราย โดยกลุ่มแรก ได้รับยา 180 มิลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของขนาดปกติ ส่วนกลุ่มที่สอง ได้รับยา 300 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน ซึ่งคิดเป็น 5 เท่าของขนาดปกติ อย่างไรก็ตามเพื่อทดลองว่าปริมาณของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และดูผลว่าจะสามารถรักษาหายหรือไม่ รวมทั้งดูว่าระยะเวลาในการเจ็บป่วยเป็นอย่างไร

ด้านดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การทดลองใช้ฟ้าทะลายโจรมีการวางแผนการทดลอง 3 แผน คือ ใส่ฟ้าทลายโจรในเซลล์จากนั้นใส่ไวรัสเข้าไป เพื่อดูว่าเซลที่มีฟ้าทะลายโจรสามารถสร้างสารยับยั้งไวรัสได้หรือไม่ ,นำฟ้าทะลายโจรผสมไวรัสโดยตรง ก่อนผสมเข้าในเซลล์ และเอาไวรัสเข้าเซลล์เลย หลังจากนั้นใส่อาหารเลี้ยงเซลล์ผสมฟ้าทะลายโจร

จากการทดลองทั้ง 3 สรุปได้ว่า การทดลองแผน 1 ไม่สามารถยับยังไวรัสได้ ส่วนการทดลองแผน 2 พบว่าปริมาณไวรัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากการศึกษาสารแอดโดรกราโฟไลด์ ในฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งหรือฆ่าไวรัสได้โดยตรงในหลอดทดลอง ส่วนการทดลองแผน 3 พบว่าสามารถยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนได้

ดังนั้นจึงตอบโจทย์ว่าฟ้าทะลายโจรฆ่าไวรัสและยับยั้งไวรัสได้โดยตรง แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นในหลอดทดลองเท่านั้น

ด้าน ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้คำแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรว่า จากการทดลองในหลอดทดลองเบื้องต้น เห็นได้ชัดว่าไม่ควรกินฟ้าทะลายโจร เพื่อหวังผลในการป้องกันโดยที่ยังไม่มีอาการ แต่หากมีอาการคล้ายเป็นไข้ ปวดเมื่อยตัว เจ็บคอ ควรกินฟ้าทะลายโจรทันที แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันควรไปพบแพทย์

ดังนั้นฟ้าทะลายโจรควรเป็นยาที่มีไว้ติดบ้านไว้ แต่การกินฟ้าทะลายโจรสูงสุดไม่เกิน 5 วัน ส่วนการเก็บก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ แต่หากทำเองเป็นยาลูกกลอนก็เก็บได้ประมาณ 1 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด