ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ. คุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านนับตั้งแต่ 11 ส.ค. 63 ถึง 10 ส.ค. 64

20 เม.ย. 2563 เวลา 7:15 น. 1

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วานนี้ (19 เม.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน และตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

 

ดังนั้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อระบบสถาบันการเงิน ของประเทศ สมควรกำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการกำหนดจำนวนเงิน สูงกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

 

โดยสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว มาตรา 3 ให้จำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ใน มาตรา 53 วรรคหนึ่ง เป็นจำนวน 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ. คุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านนับตั้งแต่ 11 ส.ค. 63 ถึง 10 ส.ค. 64

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ. คุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านนับตั้งแต่ 11 ส.ค. 63 ถึง 10 ส.ค. 64

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ. คุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านนับตั้งแต่ 11 ส.ค. 63 ถึง 10 ส.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด