svasdssvasds

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตรให้ราษฎรใน อ.บางระกำ รับมือภัยแล้ง

วันนี้ (22 เม.ย. 63) – ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกคลองแพงพวย (หลังวัดคลองลึก) ตามโครงการขุดลอกคูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ ภายในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ณ หมู่ที่ 5 บ้านวัดแตน ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ ร่วมกับ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ และนายฉลาด ยังเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร

โดยทางเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวซึ่งเป็นคลองน้ำสาธารณะ มีความยาว 1,300 เมตร กว้าง 24 เมตร และลึก 4 เมตร รับปริมาณน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรไหลมาทางคลองท่อทองแดง ผ่านตำบลหนองกุลา ตำบลนิคมพัฒนา และไหลผ่านมายังตำบลชุมแสงสงครามก่อนลงสู่แม่น้ำยม หากดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวสำเร็จจะสามารถใช้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝน รวมถึงใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรให้แก่ราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5, 6, 7, 10 ของตำบลชุมแสงสงคราม มีพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,800 คน โดยในการขุดลอกดังกล่าวนี้สร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดลอกคลองใช้เก็บน้ำทำการเกษตร

related