svasdssvasds

วัน แบงค็อก โครงการยักษ์ใหญ่ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

วัน แบงค็อก โครงการยักษ์ใหญ่ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

วัน แบงค็อกต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ชูผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

โครงการวัน แบงค็อก นำโดย บุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาโครงการ และ ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการวัน แบงค็อก ในฐานะโครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการ

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นิติพล ผิวเหมาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ ชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานคณะกรรมาธิการ กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการ และ คุณเติมศิริ จงพูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร คณะเข้าเยี่ยมชม ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok)

โครงการวัน แบงค็อก มุ่งมั่นในการดำเนินการรักษาความสะอาดของพื้นที่ก่อสร้างภายในและบริเวณรอบข้างโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ อาทิ การล้างพาหนะทุกคันก่อนออกจากโครงการ การทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นรอบโครงการ รวมถึงระดับเสียงที่อยู่ภายในและภายนอกโครงการ

ในภาพจากซ้ายไปขวา

นายนิพนธ์ บุตรปัญญา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

นางสาวเติมศิริ จงนูนผล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการวัน แบงค็อก

นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนา โครงการ วัน แบงค็อก

นายนิติพล ผิวเหมาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ

คุณไพโรจน์ มาร์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานภายนอก

นายชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานคณะกรรมาธิการ

นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการ

related